Cheminių reakcijų dinamika: briuseliatoriaus modelio analizė
Straipsniai
Liana Stonkienė
Klaipėdos universitetas
Donatas Švitra
Klaipėdos universitetas
Publikuota 2010-12-21
https://doi.org/10.15388/LMR.2010.43
PDF

Reikšminiai žodžiai

Briuseliatorius
netiesinės diferencialinės lygtys
periodiniai sprendiniai

Kaip cituoti

Stonkienė L. ir Švitra D. (2010) „Cheminių reakcijų dinamika: briuseliatoriaus modelio analizė“, Lietuvos matematikos rinkinys, 51(proc. LMS), p. 232–237. doi: 10.15388/LMR.2010.43.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos netiesinės diferencialinės lygtys, aprašančios savaiminius svyravimus, atsirandančius cheminės reakcijos – briuseliatoriaus metu. Atlikta briuseliatoriaus dinamikos lygčių tiesinė analizė. Netiesinė šių lygčių analizė atlikta taikant bifurkacijų teoriją ir gauta apytikrio sprendinio išraiška.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.