Švietimo duomenų tyryba: apžvalga ir tyrimų kryptys
Straipsniai
Dovilė Stumbrienė
Vilniaus universitetas
Audronė Jakaitienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2015-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2015.08
PDF

Reikšminiai žodžiai

data mining
education
clustering
classification
regression duomenų tyryba
švietimas
klasterizavimas
klasifikavimas
regresija

Kaip cituoti

Stumbrienė, D. and Jakaitienė, A. (trans.) (2015) “Švietimo duomenų tyryba: apžvalga ir tyrimų kryptys”, Lietuvos matematikos rinkinys, 56(B), pp. 41–45. doi:10.15388/LMR.B.2015.08.

Santrauka

Straipsnyje pateikiama sisteminė literatūros apžvalga, kurios tikslas dažniausiai naudojami duomenų šaltiniai ir taikomi duomenų analizės metodai švietimo duomenų tyryboje. Apžvalgai pasirinkta tarptautinė duomenų bazė „Web of science“. Atmetus trumpus konferencijų pranešimus bei straipsnius, kuriuose nepateikti empiriniai duomenys, išsamiai nagrinėjami 14 straipsnių. Nustatyta, kad dažniausiai tiriamos besimokančiųjų duomenų bazės, kuriuose su mokomųjų dalykų įvertinimais pateikiama ir kontekstinė informacija. Švietimo duomenų tyryboje dažniausiai taikomi klasifikavimo metodai ir kiek rečiau regresijos analizė bei klasterizavimas. Straipsnis baigiamas švietimo duomenų tyrybos apžvalga Lietuvoje.

PDF