Lietuvos visuminio vartojimo analizė dinaminio programavimo metodu
Straipsniai
Audronė Jakaitienė
Institute of Mathematics and Informatics
Antanas Žilinskas
Institute of Mathematics and Informatics
Julius Žilinskas
Institute of Mathematics and Informatics
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.55
PDF

Reikšminiai žodžiai

vartojimas
dinaminis programavimas
stochastinis optimizavimas

Kaip cituoti

Jakaitienė A., Žilinskas A. ir Žilinskas J. (2009) „Lietuvos visuminio vartojimo analizė dinaminio programavimo metodu“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 310–315. doi: 10.15388/LMR.2009.55.

Santrauka

Straipsnyje sprendžiamas vartojimo tarplaikinio optimizavimo modelis grindžiamas reprezentatyviojo vartotojo siekiu pasirenkant optimalų vartojimo planą maksimizuoti viso gyvenimo vartojimo naudingumą . Maksimizuojant naudingumą atsižvelgiama į biudžetinį apribojimą. Šįi dinamin į optimizavimo uždavinį galima išspręsti taikant dinaminio programavimo metodą, kai daugiaperiodis uždavinys suskaidomas į dviejų periodų uždavinius. Dinaminio programavimo uždavinys sprendžiamas naudojantis Belmano funkcionalinėmis lygtimis. Darbe įvertinti sprendžiamo uždavinio parametrai. Pusiausvyros vartojimas apskaičiuojamas taikant skaitmeninius metodus. Gauta, kad visuminis vartojimas 2008 metais buvo šiek tiek mažesnis negu pusiausvyros vartojimas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.