Farey trupmenų skirstinio tolygumas
Straipsniai
Vilius Stakėnas
Vilnius University
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.02
PDF

Reikšminiai žodžiai

Farey trupmenos
tolygusis skirstinys

Kaip cituoti

Stakėnas V. (2009) „ Farey trupmenų skirstinio tolygumas“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 14–17. doi: 10.15388/LMR.2009.02.

Santrauka

Tegu Fx žymi neneigiamu trupmenu m/n aibę,  čia 0 < nx ir (m, n) = 1. Intervalui I ⊂ (0;+∞), I = (λ1, λ2) apibrėžkime F (u|x, I) = #(Fx ∩ (λ11 + u2 - λ1))/#(Fx I). Straipsnyje nagrinėjami nuokrypio |F (u|x, I) - u|, 0 < u < 1, įverčiai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.