Gamybinių tvarkaraščių sudarymo uždavinių ir algoritmų analizė
Straipsniai
Lina Rajeckaitė
Kauno technologijos universitetas
Narimantas Listopadskis
Kauno technologijos universitetas
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.38
PDF

Reikšminiai žodžiai

nuoseklios gamybos tvarkaraščių sudarymo uždavinys
šakų ir ribų algoritmas
modeliuojamojo atkaitinimo algoritmas
paieškos su draudimais algoritmas

Kaip cituoti

Rajeckaitė L. ir Listopadskis N. (2009) „Gamybinių tvarkaraščių sudarymo uždavinių ir algoritmų analizė“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 212–217. doi: 10.15388/LMR.2009.38.

Santrauka

Nuoseklios gamybos tvarkaraščių sudarymo uždavinys  yra vienas iš kombinatorinės optimizacijos uždavinių.  Tokio tipo problemos iškyla gamyboje,  paskirstant išteklius, logistikoje ir pan. Duotos darbų ir mašinų (aptarnaujančių įrenginių) aibės.  Kiekvienas darbas susideda iš vienodo skaičiaus operacijų. Mašinos dirba su pertraukomis.  Uždavinio tikslas – minimizuoti visų darbų įvykdymo pabaigos laiko momentą.  Darbe pateikiamas realizuotas vienas tikslusis algoritmas –  šakų ir ribų, bei du meta-euristiniai algoritmai: modeliuojamasis atkaitinimas  ir paieška su draudimais.  Atlikta šių trijų algoritmų analizė.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.