T. 55 (2014): A serija

T. 55 (2014)

Lietuvos matematikos rinkinys
A serija
Publikuota 2014-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 102 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6

Straipsniai

Pranas Katauskis | Feliksas Ivanauskas | Sigitas Laukevičius
Biojutiklių signalo pusėjimo konstantos skaičiavimas, naudojant reakcijos-difuzijos lygtis
Santraukos peržiūros 262 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
1–6
PDF
Pranas Katauskis | Silvija Malakauskaitė
Antikūno ir toksino sąveikos ląstelėje skaitinis tyrimas
Santraukos peržiūros 268 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
7–12
PDF
Juozas Juvencijus Mačys | Rimas Banys
Oilerio konstantos gamma belogaritmio skleidinio tikslumas
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
13–16
PDF
Juozas Juvencijus Mačys | Jurgis Sušinskas
Oilerio–Maskeronio konstanta mokykloje
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
17–21
PDF
Jurij Novickij | Artūras Štikonas
Baigtinių skirtumų schemos su dviem svoriais hiperbolinei lygčiai su nelokaliosiomis sąlygomis stabilumas
Santraukos peržiūros 295 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
22-27
PDF
Daniele Ettore Otera
Grupių ir erdvių asimptotinė topologija. I
Santraukos peržiūros 276 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
28–33
PDF
Daniele Ettore Otera
Grupių ir erdvių asimptotinė topologija. II
Santraukos peržiūros 263 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
34–39
PDF
Gailė Paukštaitė | Artūras Štikonas
Antrosios eilės diskrečiųjų nelokaliųjų uždavinių defekto klasifikacija
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
40-45
PDF
Regimantas Pliuškevičius
Žymių metodas tiesinei laiko logikai
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
46–50
PDF
Askoldas Podviezko
Normalizavimo algoritmų, naudojamų daugiakriterijuose vertinimo metoduose, įnešami iškraipymai
Santraukos peržiūros 270 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
51–56
PDF
Rimantas Rudzkis | Roma Valkavičienė
Baltijos šalių ūkio sektorinių rodiklių poveikis akcijų rinkai
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
57–62
PDF
Giedrius Stabingis | Lijana Stabingienė
Erdvinių klasifikavimo taisyklių taikymas nuotolinio stebėjimo vaizdams
Santraukos peržiūros 238 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
63–67
PDF
Sigita Turskienė | Arvydas Juozapas Janavičius
Netiesinės difuzijos lygties sprendinio modeliavimas trimačiu atveju
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
68–72
PDF
Inga Žilinskienė
Teoretinės Geogebros taikymo pradiniame ugdyme perspektyvos
Santraukos peržiūros 357 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
73–78
PDF
Martynas Sabaliauskas | Jonas Mockus
Nešo pusiausvyra inspektoriaus uždavinyje
Santraukos peržiūros 252 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
79–84
PDF