Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse
Straipsniai
Snieguolė Grigužauskaitė
Lietuvos socialinių tyrimų centro Socialinės gerovės institutas
Daiva Skučienė
Lietuvos socialinių tyrimų centro Socialinės gerovės institutas
https://orcid.org/0000-0001-7572-6509
Publikuota 2019-03-04
https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.1
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

šeima
darbas
derinimas
teisinės prielaidos
institucionalizmas

Kaip cituoti

Grigužauskaitė S., & Skučienė D. (2019). Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 18, 8-22. https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.1

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Viena iš pagrindinių piliečių gerovę užtikrinančių institucijų – šeima, kuri kaip socialinis vienetas veikia pagal tam tikras neformalias ir formalias taisykles. Viena iš visoje Europos Sąjungoje šeimos institutui aktualių problemų – šeimos ir darbo suderinimas, kuriai spręsti kuriama ir tobulinama teisinė bazė. Šiame straipsnyje siekiama atskleisti Baltijos šalyse suformuotas darbo sąlygų lengvatas, numatytas teisės aktuose ir skirtas šeimoms, auginančioms vaikus. Tyrimui naudojami įstatymų ir 2017 metų MISSOC duomenų bazės duomenys, kurie analizuojami temų analizės metodu, formuluojant jas remiantis įstatymų grupėmis. Tyrimo rezultatai atskleidė, kokioms teisinėms priemonėms skiriama daugiausia ir mažiausia dėmesio Baltijos šalyse, pvz., daugiausia dėmesio skiriama komandiruočių, maitinimo krūtimi pertraukų, atostogų garantavimo ir kt. teisiniam reglamentavimui.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.