Vyresnio amžiaus asmenų nuostatos dėl darbinės karjeros tęstinumo
Straipsniai
Violeta Vilkoitytė
Vilniaus universitetas, Lietuva
https://orcid.org/0000-0002-1444-6666
Daiva Skučienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2020-05-12
https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.16
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

senėjimas
darbo rinka
nuostatos dirbti

Kaip cituoti

Vilkoitytė V., & Skučienė D. (2020). Vyresnio amžiaus asmenų nuostatos dėl darbinės karjeros tęstinumo. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 20, 22-39. https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.16

Santrauka

Šiame straipsnyje analizuojamos vyresnio amžiaus asmenų nuostatos dėl darbinės karjeros tęstinumo skirtinguose darbo rinkos sektoriuose. Tiriami dalyvavimą darbo rinkoje lemiantys veiksniai ir kokią įtaką jie turi skirtinguose darbo rinkos segmentuose. Naudojami Europos darbo sąlygų tyrimo (2015) pirminiai duomenys, atliekami krostabuliacijos ir χ2 testai, faktorinė analizė ir logistinė regresija. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad vyresnio amžiaus asmenų nuostatoms dirbti turi įtakos lyties aspektas, jis svarbus žemės ūkio, statybų, viešbučių ir švietimo srityse. Finansų, viešojo administravimo, švietimo ir sveikatos paslaugų sektoriuose svarbus išsilavinimas. Kenksmingi veiksniai turėjo įtakos finansų ir švietimo, gamybos ir žemės ūkio veikloje. Tolesniam vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimui visuose sektoriuose itin svarbus pasitenkinimas darbu ir sveikata.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.