Socialinių darbuotojų, kurie teikia paslaugas migrantų vaikams, poreikis ir preferencijos mokymams
Straipsniai
Jurga Mataitytė-Diržienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
https://orcid.org/0000-0002-8380-2943
Vaida Ališauskaitė
Vilniaus universitetas, Lietuva
https://orcid.org/0000-0002-8946-4308
Publikuota 2020-05-12
https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.17
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

vaikai migrantai
socialiniai darbuotojai
mokymai

Kaip cituoti

Mataitytė-Diržienė J., & Ališauskaitė V. (2020). Socialinių darbuotojų, kurie teikia paslaugas migrantų vaikams, poreikis ir preferencijos mokymams. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 20, 40-52. https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.17

Santrauka

Su pastarąja migracijos banga į Europos Sąjungą atvyko daug vaikų. Vaikai migrantai patiria didesnę smurto, fizinio ar seksualinio išnaudojimo, prekybos žmonėmis riziką. Dažniausiai priimančiose šalyse būtent socialiniai darbuotojai teikia paslaugas šiems vaikams. 2018 m., naudojant fokus grupių metodiką, 7 ES šalyse buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – identifikuoti socialinių darbuotojų mokymų poreikius ir preferencijas šiame kontekste.

Rezultatai atskleidė, kad pagrindinė problema yra tokių specifinių sisteminių mokymų, skirtų tobulinti socialinių darbuotojų, dirbančių su migrantais, žinias ir įgūdžius, trūkumas. Viešojo sektoriaus bei valstybinės institucijos nebuvo suinteresuotos tokius mokymus organizuoti, juos šiuo atveju rengė NVO. Identifikuoti pagrindiniai trūkumai, susiję su mokymų turiniu, – tai žinių apie teisines sistemas stoka, skirtumas tarp teorinio mokymo ir praktikos bei patirties dirbant su nepilnamečiais migrantais trūkumas.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.