Socialinė sveikatos nelygybė: vaikų kochlearinės implantacijos Lietuvoje rezultatai
Straipsniai
Daumantas Stumbrys
Vilniaus universitetas, Lietuva
https://orcid.org/0000-0002-1324-5758
Jekaterina Byčkova
Vilniaus universitetas, Lietuva
Eugenijus Lesinskas
Vilniaus universitetas, Lietuva
Jurga Mataitytė-Diržienė
Vilniaus universitetas, Lietuva
Jolita Norkūnienė
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Publikuota 2020-05-12
https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.19
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

kochleariniai implantai
sveikatos nelygybė
Lietuva
kalbos suvokimas

Kaip cituoti

Stumbrys D., Byčkova J., Lesinskas E., Mataitytė-Diržienė J., & Norkūnienė J. (2020). Socialinė sveikatos nelygybė: vaikų kochlearinės implantacijos Lietuvoje rezultatai. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 20, 67-78. https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.19

Santrauka

 Šio tyrimo tikslas įvertinti vaikų su kochleariniais (klausos) implantais kalbos suvokimo raidos demografinius, šeimos ir lavinimo veiksnius. Tyrimas atliktas 2013–2018 metais Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose. Klausos raida buvo įvertinta naudojant atvirojo tipo kalbos suvokimo testus, kurie atlikti tylioje aplinkoje (n=81). Informacija apie skirtingas veiksnių grupes surinkti remiantis Notingemo kochlearinės implantacijos profilio klausimynu. Tyrimo metu buvo nagrinėtos trys pagrindinės veiksnių grupės: demografiniai, šeimos ir lavinimo veiksniai. Gauti rezultatai nagrinėti sveikatos nelygybės teorinių prieigų kontekste, pasitelkiant P. Bourdieu teorines įžvalgas. Skirtingi veiksniai buvo operacionalizuoti kaip skirtingos kapitalo formos. Tyrimo rezultatai pabrėžė šeimos socialinio ir kultūrinio kapitalo svarbą vaikų su kochleariniais implantais kalbos suvokimo raidai.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.