Socialinis darbas su jaunimu gatvėje – pirmoji patirtis Lietuvoje
Socialinio darbo procesas ir metodai
Birutė ŠVEDAITĖ-SAKALAUSKĖ
Vilniaus universitetas Socialinio darbo katedra
Danielė EIDUKEVIČIŪTĖ
Vilniaus universitetas Socialinio darbo katedra
Publikuota 2015-09-03
https://doi.org/10.15388/STEPP.2015.11.8371
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinis darbas su jaunimu gatvėje
mobilus darbas su jaunimu
principinė laikysena ir nuostatos
socialinio darbo metodas

Kaip cituoti

ŠVEDAITĖ-SAKALAUSKĖ B., & EIDUKEVIČIŪTĖ D. (2015). Socialinis darbas su jaunimu gatvėje – pirmoji patirtis Lietuvoje. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 11, 37-53. https://doi.org/10.15388/STEPP.2015.11.8371

Santrauka

Straipsnyje pristatoma socialinio darbo su jaunimu gatvėje teorinė koncepcija, kuri pasaulyje egzistuoja jau daugiau kaip 40 metų, ir remiantis atliktu kokybiniu tyrimu aptariama pirmoji gatvės socialinio darbo patirtis Lietuvoje. Straipsnyje susitelkiama į gatvės socialinio darbo strategijos atsiradimo visuomenines priežastis, analizuojama gatvės socialinio darbo principinė laikysena, aptariamos darbo gatvėje kryptys, tikslai ir funkcijos, nagrinėjama socialinio darbo gatvėje metodologija ir darbui reikalingos kompetencijos. Išskiriamos pagrindinės gatvės socialinio darbo problemos ir kritiniai taškai, specifiniai šio darbo iššūkiai Lietuvoje. Apibendrinant galima teigti, kad gatvės socialinio darbo su jaunimu koncepcija atkeliavo ir į Lietuvą. Ir nors kol kas yra vos kelios pavienės organizacijos, besirūpinančios gatvės socialinio darbo diegimu ir plėtra Lietuvoje, turinčios labai ribotų išteklių (žmogiškųjų, materialiųjų, galios ir įtakos požiūriu), o Lietuvos socialinė politika dar nėra atpažinusi ir pripažinusi tokio socialinio darbo su jaunais žmonėmis poreikio, vis dėlto galima teigti, kad startas duotas. Pirmieji gatvės socialinio darbo projektai Lietuvoje tiek paradigmine laikysena, tiek metodologija visiškai atitinka gatvės socialinio darbo koncepcijos esmines nuostatas ir gali būti visiškai atpažįstami kaip tas pats reiškinys, kurį Vakaruose įprasta vadinti gatvės socialiniu darbu.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.