Asmeninės socialinės paslaugos Lietuvoje: iš sovietinio paternalistinio į rinkos modelį
Straipsniai
Laimutė Žalimienė
Lithuanian Social Research Centre
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.24
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

asmeninės socialinės paslaugos
paslaugų organizavimas
institucionalizacija
marketizacija
rinka

Kaip cituoti

Žalimienė L. (2020). Asmeninės socialinės paslaugos Lietuvoje: iš sovietinio paternalistinio į rinkos modelį. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 21, 86-95. https://doi.org/10.15388/STEPP.2020.24

Santrauka

Straipsnyje analizuojama asmeninių socialinių paslaugų (ASP) sistemos raida Lietuvoje ir apžvelgiami šių paslaugų organizavimo pokyčiai. Kuriant demokratinės ir gerovės valstybės principais grindžiamą ASP sistemą šalyje, kartu formavosi prielaidos rinkos santykiams įsitvirtinti, perimant rinkodaros tendencijas, kurios tuo metu jau buvo gana ryškios Vakarų valstybių praktikoje. Analizė atskleidė, kad Lietuvos ASP sistemos atsisiejimas nuo sovietinio globos modelio ir jos kūrimas remiantis gerovės valstybės principais vyko kartu įtraukiant į šią sistemą vis daugiau rinkos modelio elementų.

PDF
HTML

Bibliografinės nuorodos

Brinton Mary C. and Victor Nee, eds. (2002) The New Institutionalism in Sociology. Stanford University Press, Stanford.
Beckert, J. (1996). What is sociological about economic sociology? Uncertainty and embeddedness of economic action. Theory and Society, 25(6), 803-840. https://www.jstor.org/stable/657829.
Berger P. L., & Luckmann, T. (1991). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Doubleday & Company.
Dustin, D. (2007). The McDonaldization of Social Work. Milton Park, England: Routledge.
Fairclough, N. (1995). Media Discource. London: Edward Arnold.
Fligstein, N. (2001). The Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty-First-Century Capitalist Societies. United Kingdom: Princeton University Press.
Harris, J. (2003). The Social Work Business. London: Routledge.
Healy, K. (2002). Managing Human Services in a Market Environment: What Role for Social Workers? British Journal of Social Work, 32, 527-540. https://doi.org/10.1093/bjsw/32.5.527.
Hwang, H., & Powell, W. W. (2005). Institutions and Entrepreneurship. In S. Alvarez, R. Agrawal, & O. Sorenson (Eds). Handbook of Entrepreneurship Research: Interdisciplinary Perspectives (pp. 201-232). New York: Springer.
Jackson, A. W. (2007). On the social structure of markets. Cambridge Journal of Economics, 31, 235-253. https://doi.org/10.1093/cje/bel03.
Janson, J. (2004). Changing the Paradigm: Family Responsibility or Investing in Cildren. Canadian Journal of Sociology, 29(2), 169-192. https://www.jstor.org/stable/3654692.
Kingston, K., & Caballero, G. (2009). Comparing Theories of Institutional Change. Journal of Institutional Economics, 5(2), 151-180. DOI: https://doi.org/10.1017/S1744137409001283.
Le Grand, J. (1991). Quasi-Markets and Social Policy. Economic Journal, 101(408), 1256-1267. DOI: 10.2307/2234441.
Maucher M. (2018). Social Services between General Interest Orientation and Internal Market Dynamisc. A historic - reconstructive analyses of EU level policy making and discourse 2002-2016. Herausgegeben von Frank Schulz Nieswandt. Mensch and Sozialordnung in der EU. Koln, Zurich.
Mažeikienė, N., Naujanienė R., Ruškus, J. (2014). What is mixed in welfare mix? Welfare ideologies at stake in the Lithuanian case of social service delivery. European Journal of Social Work, Vol. 17, (5), 641-655
Nieto-Morales, C; Solange De Martino Bermudez, M. (2017) Social work in the 21st century. Challenges for academic and professional training. P. 279-300. Ed. Dykinson. Madrid. Spain.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.
Norkus, Z. (2007) Why did Estonia perform best? The North-South gap in the post-socialist economic transition of the Baltic states. Journal of Baltic studies. 2007, vol. 38, no. 1, 21-42.
Norkus Z. (2008). Which Democracy, Which Capitalism? Post-communist Transformation in Lithuania from the Viewpoint of Comparative Historical Sociology. [Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformacija Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu] Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. [Online] Available: https://www.fsf.vu.lt/users/zennor/pub/Norkus_KokiaDemoKoksKapKnyga.pdf
Official Statistics Portal. Date base. 2020. Available: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
Osborne, D., Gaebler, T. (1993). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. New York: Plume Book.
Pflegegeld in Europa. (1993). Schriftenreihe “Soziales Europa”. Wien.
Powell, W. W. (2008). The new institutionalism. In: The International Encyclopedia of organizational Studies. Thousand Oaks, Sage Publisher.
Scott, W. R. (2004). Institutional Theory. In G. Ritzer (Ed.), Encyclopedia of Social Theory. CA: Sage.
Social Report. (1997). Vilnius: Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania.
Social Report. (1998). Vilnius: Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania. [Online] Available: https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/742_socpran_angl1998a.pdf
Social Report. (1999). Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania. [Online] Available: https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/740_socpra99e.pdf
Social Report (2008-2009) Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania. report. [Online] Available: https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/717_socialreport2008_2009.pdf
Study on Volunteering in the European Union. 2009. Country Report. Available: https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_lt_en.pdf
Zalimiene, L., Vareikyte, A. (2000). Die Entwicklung der sozialen Arbeit in Litauen. In: Archiv fur Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit. Heft ¾. Frankfurt am Main, 330-341.
Zalimiene L. Social Services in Lithunia. In: Anheier, Helmut K. and Kumar, Sarabajaya, eds. (2003) Social services in Europe. Annotated bibliography. Updated and Extendet Edition. Observatory for the Development of Social Services in Europe. Frankfurt, Germany.
Žalimiene L., Lazutka R. (2009). Socialinės globos paslaugos Lietuvoje: nuo hierarchinio prie mišrios globos ekonomikos modelio. Pinigų studijos, 2, 22-36.
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.