UGDYMO IDĖJŲ ŽENKLINIMAS: PATIRTIS IR PRIEIGOS
METODOLOGINĖS ĮŽVALGOS
Dalia Survutaitė
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2013.30.1556
PDF

Reikšminiai žodžiai

ugdymo idėjos
teorijos
paradigmos
pedagoginės koncepcijos
klasifi­kacija
ženklinimas

Kaip cituoti

Survutaitė D. (2013) „UGDYMO IDĖJŲ ŽENKLINIMAS: PATIRTIS IR PRIEIGOS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 30, p. 9-23. doi: 10.15388/ActPaed.2013.30.1556.

Santrauka

Docentė socialinių mokslų (edukologija) daktarė
Lietuvos edukologijos universitetas
Studentų g. 39-327, LT-08106 Vilnius
El. paštas:  dalia.survutaite@leu.lt
Mob. tel. 8 686 63339

Pedagogikos istorijoje kaupiami įvairūs ugdymo praktikos aprašai, analizuojamos, lyginamos ir vertinamos ugdymo idėjos. Dėl to randasi įvairios ugdymo patirties ženklinimo prieigos. Retros­pektyviai nagrinėjant Lietuvos ir tarptautinius pedagogikos istorijos tyrimus atrandama įvairi ug­dymo teorijų, koncepcijų skirstymo praktika. Straipsnyje aprašoma Lietuvos edukologų patirtis kla­sifikuoti ugdymo idėjas į teorijas, kryptis, sroves, paradigmas, koncepcijas. Heterogeninio ugdymo sąlygomis randasi naujos koncepcijos iš jau gyvuojančių teorijų ir mūsų laikų paradigminių dimen­sijų derinių. Čia įvardijamos dominuojančios ugdymo idėjos, aprašoma ir tarptautinė tyrėjų ben­druomenėse gyvuojanti ugdymo teorijų konvergencijos tendencija. Vertinant pedagogikos istoriją kaip turinčią sinchroninę-taksonominę struktūrą, daroma prielaida, kad esamos ir atsirandančios ugdymo idėjos gali būti išreikštos grafiškai vaizduojant santykius tiek mikro-, tiek makrolygmeniu. Lyginamosios analizės bei modeliavimo dėka mėginama schemiškai vaizduoti ugdymo idėjų įvai­rovę šiuolaikinėje edukacijoje.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.