Papildomojo ugdymo stebėsena Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje
Straipsniai
Dalia Survutaitė
Publikuota 2004-06-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.12.9625
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokykla
papildomas ugdymas
monitoringas
ugdymo procesas

Kaip cituoti

Survutaitė D. (2004) „Papildomojo ugdymo stebėsena Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje“, Acta Paedagogica Vilnensia, 120, p. 164-170. doi: 10.15388/ActPaed.2004.12.9625.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos papildomojo ugdymo kokybiško organizavimo problema. Tyrimo medžiaga siekiama informuoti švietimo proceso dalyvius, žadinti jų norą analizuoti, vertinti, inicijuoti konstruktyvius papildomojo ugdymo pokyčius. Bendrojo lavinimo mokykloje siūloma diegti papildomojo ugdymo stebėseną, kuri leistų stebėti išorės pokyčius ir analizuoti jų įtaką mokyklos vidaus veiklai; tikslingai telkti materialinius ir intelektinius išteklius; atsižvelgiant į grįžtamąją informaciją sistemingai keisti veiklą, t. y. reguliariai vertinti papildomojo ugdymo veiklos rezultatus.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.