Darbo santykių konfliktų atsiradimo priežastys ikimokyklinėse bendruomenėse
BENDRUOMENĖ KAIP UGDYMO VEIKSNYS
Liudoslava Teresa Mirzojanc
Dalia Survutaitė
Publikuota 2007-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7547
PDF

Reikšminiai žodžiai

darbo santykių konfliktai
ikimokyklinė ugdymo įstaiga
vadovai
pedagogai
aptarnaujančio personalo darbuotojai

Kaip cituoti

Mirzojanc L. T. ir Survutaitė D. (2007) „Darbo santykių konfliktų atsiradimo priežastys ikimokyklinėse bendruomenėse“, Acta Paedagogica Vilnensia, 190, p. 147-156. doi: 10.15388/ActPaed.2007.19.7547.

Santrauka

Vilniaus lopšelio-darželio „Kurpaitė“ direktorė
Tel. (8 5) 233 36 86
El. paštas: sunmirage2005@yahoo.com

Docentë socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Vilniaus pedagoginio universiteto
Edukologijos katedra
Tel. 8 686 63 339
El. paštas: dalisurv@vpu.lt 

Straipsnyje aptariami aktualūs darbo santykių klausimai švietimo sistemoje, analizuojama darbo santykių konfliktų ikimokyklinėse įstaigose įvairovė, atskleidþiamos darbo konfliktų kilimo priežastys. Darbo santykių konfliktai ikimokyklinėse įstaigose nagrinėjami vertinant vadovų, pedagogų, aptarnaujančio personalo darbuotojø nuomones. 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.