Lietuvos švietimo stebėsenos transformacija: linkmės ir prielaidos
ŠVIETIMO POLITIKA LIETUVOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE
Dalia Survutaitė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2012.28.2932
PDF

Reikšminiai žodžiai

Švietimo stebėsena
mokykla
mokyklos veiklos kokybė
išorinis vertinimas
transformacija

Kaip cituoti

Survutaitė D. (2012) „Lietuvos švietimo stebėsenos transformacija: linkmės ir prielaidos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 28, p. 121-132. doi: 10.15388/ActPaed.2012.28.2932.

Santrauka

Docentė, daktarė
Lietuvos edukologijos universitetas
Studentų g. 39-327, LT-08106 Vilnius
El. paštas: dalia.survutaite@vpu.lt
Mob. tel. 8 686 63339

Lietuvos švietimo sistemoje siekiama ne tik veiksmingai įgyvendinti vyriausybės švietimo politiką, bet ir kreipti reformas švietimo paslaugų kokybės tobulinimo link. Per pastarąjį dešimtmetį mokyklų veiklos (įsi-)vertinimas tapo įprastine visų švietimo įstaigų darbo dalimi. Vadovaujantis gerąja pasaulio patirtimi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros pastangomis sukurtas savitas išorinio mokyklos veiklos vertinimo modelis.
Straipsnyje apibūdinamos Lietuvoje diegiamos mokyklų veiklos kokybės vertinimo sistemos ypatybės, pateikiamos kai kurios kokybinio tyrimo (2010 m.) išvados remiantis pedagogų nuomone apie mokyklų veiklos išorinį vertinimą, aptariamos mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo sistemos kaitos ir atsinaujinimo galimybės.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.