Strateginis veiklos planavimas mokykloje: realios situacijos vertinimas
ŠVIETIMO POLITIKOS PROBLEMOS
Aušrinė Gumuliauskienė
Dalia Gricienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.25.3004
PDF

Reikšminiai žodžiai

mokyklos aplinka
situacijos vertinimas
strategija
strateginis planavimas

Kaip cituoti

Gumuliauskienė A. ir Gricienė D. (2010) „Strateginis veiklos planavimas mokykloje: realios situacijos vertinimas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 250, p. 110-126. doi: 10.15388/ActPaed.2010.25.3004.

Santrauka

Docentė socialinių mokslų (edukologija) daktarė
Šiaulių universiteto Edukologijos katedra
P. Višinskio g. 25, LT-76351, Šiauliai
Tel. (841) 59 57 18

Edukologijos magistro studijų
programos magistrantė
Šiaulių universiteto Edukologijos katedra
P. Višinskio g. 25, LT-76351, Šiauliai
Tel. (841)59 57 18


Straipsnyje pažymimas strateginio planavimo reikšmingumas, didėjant švietimo organizacijų priklausomybei nuo stiprėjančio išorės aplinkos poveikio, nagrinėjami bendrojo lavinimo mokyklų veiklos strateginių planų turinio analizės pagrindu identifikuoti aplinkos veiksniai, darantys didžiausią poveikį mokyklai. Išryškinamas veiksnių poveikio mokyklai pobūdis ir pasekmės.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.