Suaugusiųjų požiūris į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose
ŠIUOLAIKINĖS MOKYMOSI PARADIGMOS
Nijolė Burkšaitienė
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7539
PDF

Reikšminiai žodžiai

neformaliojo ir savaiminio / ankstesnio mokymosi pripažinimas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas
vertinimo metodologija
suaugusiųjų požiūrių analizė

Kaip cituoti

Burkšaitienė N. (2015) „Suaugusiųjų požiūris į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose“, Acta Paedagogica Vilnensia, 190, p. 51-68. doi: 10.15388/ActPaed.2007.19.7539.

Santrauka

Lektorė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Mykolo Romerio universiteto
Užsienio kalbų katedra
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (8 5) 271 46 13
El. paštas: burksa@gmail.com 

Straipsnyje, kuris parengtas vykdant Europos socialinio fondo remiamą projektą BPD Nr. 2004-ESF-2.4.0-03-05/0086 (sutarties Nr. SF/2004/2.4.0-03-308/BPD-94/PES-7), analizuojami metodologiniai suaugusiųjų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo universitetinėse studijose požiūriai bei pateikiami diagnostinio tyrimo, skirto suaugusiųjų požiūrio į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose Lietuvoje analizei, rezultatai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.