Suaugusiųjų požiūris į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose
ŠIUOLAIKINĖS MOKYMOSI PARADIGMOS
Nijolė Burkšaitienė
Publikuota 2007-12-18
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2007.19.7539
PDF

Reikšminiai žodžiai

neformaliojo ir savaiminio / ankstesnio mokymosi pripažinimas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas
vertinimo metodologija
suaugusiųjų požiūrių analizė

Kaip cituoti

Burkšaitienė N. (2007) „Suaugusiųjų požiūris į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose“, Acta Paedagogica Vilnensia, 190, p. 51-68. doi: 10.15388/ActPaed.2007.19.7539.

Santrauka

Lektorė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Mykolo Romerio universiteto
Užsienio kalbų katedra
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (8 5) 271 46 13
El. paštas: burksa@gmail.com 

Straipsnyje, kuris parengtas vykdant Europos socialinio fondo remiamą projektą BPD Nr. 2004-ESF-2.4.0-03-05/0086 (sutarties Nr. SF/2004/2.4.0-03-308/BPD-94/PES-7), analizuojami metodologiniai suaugusiųjų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo universitetinėse studijose požiūriai bei pateikiami diagnostinio tyrimo, skirto suaugusiųjų požiūrio į neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų pripažinimą universitetinėse studijose Lietuvoje analizei, rezultatai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.