Mokymo(-si) ir vertinimo aplanko taikymo universitetinėse studijose galimybės
Straipsniai
Nijolė Burkšaitienė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2004.13.9638
PDF

Reikšminiai žodžiai

universitetas
netradicinis ugdymas
vertinimas
aplankas

Kaip cituoti

Burkšaitienė N. (2016) „Mokymo(-si) ir vertinimo aplanko taikymo universitetinėse studijose galimybės“, Acta Paedagogica Vilnensia, 13(13), p. 87-98. doi: 10.15388/ActPaed.2004.13.9638.

Santrauka

Vykstant aukštojo mokslo reformai ES, kyla būtinybė diegti naujus mokymo(-si) ir vertinimo metodus, sukuriančius mokymo(-si) visą gyvenimą sąlygas aukštojo mokslo studijose. Straipsnyje pateikiama remiantis ES politikos dokumentais ir moksline literatūra atlikta aplanko – plačiai pasaulio šalių universitetinėse studijose taikomo netradicinio mokymo(-si) ir vertinimo metodo – analizė: atskleista šio metodo paskirtis, tipai ir funkcijos, išanalizuota jo sudarymo struktūra ir vertinimo kriterijai bei pateiktos jo taikymo galimybių Lietuvos universitetinėse studijose rekomendacijos.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.