Asmens teorija: poreikis atleisti
Straipsniai
Danguolė Beresnevičienė
Publikuota 2005-12-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.15.9729
PDF

Reikšminiai žodžiai

asmenybės raida
kolektyvinė
individuali pasąmonė
sąmonė
kolektyvinė sąmonė
poreikis atleisti sau ir kitiems
poreikių hierarchija

Kaip cituoti

Beresnevičienė D. (2005) „Asmens teorija: poreikis atleisti“, Acta Paedagogica Vilnensia, 150, p. 86-102. doi: 10.15388/ActPaed.2005.15.9729.

Santrauka

Straipsnyje analizuojami filosofiniai, religiniai ir psichoterapiniai atleidimo fenomeno ypatumai. Remdamasi savais ir kitų autorių šiuolaikiniais atleidimo psichologijos ir edukologijos tyrimais bei pratęsdama lietuvių mokslininkų tradicijas kurti savas asmenybės teorijas (L. Jovaiša, 1981, 2001 ), autorė pateikia asmenybės raidos teoriją, jungiančią K. G. Jungo, S. Freudo, E. Frommo bei A. Maslow ir kitas asmenybės teorijas. Straipsnyje pažymima, kad asmenybės struktūrą sudaro kolektyvinė pasąmonė, individuali pasąmonė, sąmonė ir kolektyvinė sąmonė. Asmenybės poreikiai keičiasi visą gyvenimą sudarydami piramidę, prasidedančią išlikimo, lytiniais ir ekonominiais bei valdžios ir kontrolės arba pripažinimo poreikiais (atitinkančiais Maslow saviraiškos lygį). Šie poreikiai apibūdinami Fromo pasiūlytu terminu „ turėti". Aukštesnieji piramidės poreikiai (arba būties) apima poreikį atleisti sau ir kitiems, priimti kitus tokius, kokie jie yra, su besąlygine meile, priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, bei poreikį mokytis lavinti savo kūrybiškumą ir intuiciją bei suvokti savo tikrąjį tikėjimą (Dievu, savimi ar absoliutu priklausomai nuo asmenybės gyvenimo filosofijos). Taip pat laikomasi požiūrio, kad šių poreikių kitimą skatina asmenybės sąmonėjimas: kuo daugiau kolektyvinės ar individualios pasąmonės poreikiai yra įsisąmoninami, tuo greičiau asmenybė auga ir vystosi. Kuo labiau ji supranta save, tuo labiau supranta pasaulį ir kitus, tuo lengviau sekasi atleisti sau ir kitiems.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.