Paauglių ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje tyrimų analizė. Tobulinimo galimybių orientyrai
Straipsniai
Vilija Targamadzė
Publikuota 2005-12-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2005.15.9732
PDF

Reikšminiai žodžiai

educational research
development opportunities
gifted children
children with special needs
delinquents ugdymo tyrimai
tobulinimo galimybės
gabūs vaikai
specialių poreikių vaikai
delinkventai

Kaip cituoti

Targamadzė, V. (tran.) (2005) “Paauglių ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje tyrimų analizė. Tobulinimo galimybių orientyrai”, Acta Paedagogica Vilnensia, 15, pp. 120–128. doi:10.15388/ActPaed.2005.15.9732.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atlikti ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje tyrimai, juos analizuojant paauglių ugdymo galimybių tobulinimo paieškos požiūriu. Apžvelgus tyrimus, aiškėja, kad jie iš esmės ugdymo, kaip išskirtinio reiškinio, nenagrinėja, o tyrėjai orientuojasi į tam tikrus aspektus. Siekiant nuodugniau išsiaiškinti paauglių ugdymo tobulinimo galimybes būtinas kompleksinis, longitudinis tyrimas, grindžiamas holistiniu požiūriu į ugdymą kaip reiškinį. Formuluojami ugdymo tyrimų tobulinimo orientyrai iš esmės grindžiami ugdymo sistemos elementų sąveika ir jos funkcionavimo kontekstu.
PDF