Auditas mokykloje: tarp proceso ir strategijos
UGDYMO KOKYBĖ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE
Romas Prakapas
Vilija Targamadzë
Publikuota 2008-12-23
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.21.7497
PDF

Reikšminiai žodžiai

bendrojo lavinimo mokykla
vidaus auditas
strateginis planavimas

Kaip cituoti

Prakapas R. ir Targamadzë V. (2008) „Auditas mokykloje: tarp proceso ir strategijos“, Acta Paedagogica Vilnensia, 210, p. 89-100. doi: 10.15388/ActPaed.2008.21.7497.

Santrauka

Socialinių mokslų daktaras
Mykolo Romerio universiteto
Edukacinės veiklos katedra
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius
Tel. (85) 271 47 10
El. paštas: prakapas@mruni.eu

Socialinių mokslų habilituota daktarė
Vilniaus universiteto
Edukologijos katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
Tel. (85) 266 76 25
El. paštas: vilija.targamadze@gmail.com

Remiantis retrospekcinės veiklos analizės metodu, analizuojamos atestuotų išorės vertintojų 2004–2007 metais parengtos mokyklų vadybos ir pedagoginės veiklos tobulinimo išorės audito ataskaitos. Siekiama atskleisti mokyklose vykstančius vidaus audito procesus bei jų įtaką vėlesniam planavimui. Nagrinėjamos problemos ypatumai ryškinami visiškai nesiremiant pozityviąja bendrojo lavinimo mokyklų vidaus audito patirtimi, bet orientuotasi į trūkumų ryškinimą, siekiant skatinti pedagogines diskusijas. Daromos išvados, kad vidaus auditui bendrojo lavinimo mokyklose neigiamą poveikį daro: direktyvus ir visa kontroliuojantis vadovavimas, grindžiamas vertikaliais tarpusavio santykiais; strateginio mąstymo nepakankamumas; kokybinių procesų ugdymo institucijose formalizavimas. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad, mokyklų bendruomenes pamokius audito procedūrų ir jų netaikius keletą metų, buvo patirta mokymo/si nesėkmė.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>