VALSTYBĖS DOKUMENTINIS PAVELDAS DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ VALDYMO ASPEKTU
Straipsniai
DAIVA LUKŠAITĖ
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v58i0.1463
PDF

Reikšminiai žodžiai

dokumentų ir archyvų valdymas
tęstinumo modelis
archyvas
archyvų institucija
dokumentinis (archyvų) paveldas

Kaip cituoti

LUKŠAITĖ D. (2012). VALSTYBĖS DOKUMENTINIS PAVELDAS DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ VALDYMO ASPEKTU. Knygotyra, 58, 160-180. https://doi.org/10.15388/kn.v58i0.1463

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT 01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: daiva.luksaite@kf.vu.lt


Archyvų institucijų atliekamos funkcijos neretai siejamos su paveldo kaupimu ir išsaugojimu. Tačiau archyvų srities mokslinėje literatūroje archyvų funkcijų kontekste pabrėžiama koordinuoto dokumentų ir archyvų valdymo svarba. Straipsnyje analizuojama, kuo reikšmingas dokumentų ir archyvų valdymas, kiek tai svarbu archyvų paveldo aspektu. Lietuvos viešojo sektoriaus įstaigų struktūrinės pertvarkos neatsiejamos nuo archyvų institucijų funkcijų peržiūrėjimo, todėl straipsnyje nagrinėjama, kokios archyvų institucijų funkcijos yra išskiriamos, kurios iš jų pasitelkiamos administruojant Lietuvos nacionalinį dokumentų
fondą, kiek šį fondą administruojant reikšmingas dokumentų ir archyvų valdymas, kaip tai susiję su archyvų paveldu.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.