ARCHYVISTIKOS SAMPRATA, OBJEKTAS, UŽDAVINIAI
Straipsniai
DAIVA LUKŠAITĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v49i0.7997
PDF

Kaip cituoti

LUKŠAITĖ D. (2015). ARCHYVISTIKOS SAMPRATA, OBJEKTAS, UŽDAVINIAI. Knygotyra, 49, 22-52. https://doi.org/10.15388/kn.v49i0.7997

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: d.luksaite@archyvai.lt

Vakarų Europos ir kitose šalyse archyvistika kaip mokslas nuėjo ilgą raidos kelią. Mūsų šalyje archyvistikos, kuri XX amžiuje buvo sudedamoji kitos valstybės archyvistikos dalis, padėtis iš esmės pasikeitė 1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę – archyvistika tapo ne istorijos, o komunikacijos ir informacijos mokslų integralia dalimi.
Straipsnyje Vakarų Europos ir kitų šalių archyvų tyrėjų darbų pagrindu nagrinėjama archyvistikos samprata. Daugiausia dėmesio skiriama jos objekto, uždavinių ir metodų aspektams, pastaruosius vertinant pagal T. Thomasseno publikacijose išskirtus archyvistikos aspektus, analizuojama archyvistikos vidinė struktūra, akcentuojamas jos tarpdalykinis pobūdis ir ryšys su kitais mokslais – istorija, informacijos mokslais ir kt.
Aptarus Lietuvoje ir užsienyje vartojamus terminus straipsnyje teigiama, kad archyvistiką galima apibrėžti kaip visumą idėjų apie asmenų ar organizacijų dokumentų prigimtį, jų valdymo ir saugojimo principus ir metodus. Straipsnyje išskiriami esminiai Lietuvos archyvistikos raidos etapai ir pagrindinės tyrimų kryptys, aptariamos archyvistikos įtvirtinimo instituciniu lygmeniu tendencijos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.