EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ ARCHYVŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS GLAUDINIMAS
Straipsniai
DAIVA LUKŠAITĖ
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4010
PDF

Reikšminiai žodžiai

nacionaliniai archyvai
archyvų institucijos
Dokumentų gyvavimo ciklo valdymo forumas
Europos nacionalinių archyvarų taryba
Europos archyvų grupė

Kaip cituoti

LUKŠAITĖ D. (2014). EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ ARCHYVŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOS GLAUDINIMAS. Knygotyra, 63, 35-61. https://doi.org/10.15388/kn.v63i0.4010

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas 
Universiteto g. 3, LT 01513 Vilnius, Lietuva 
El. paštas: daiva.luksaite@kf.vu.lt

Vakarų Europoje veikia nemažai archyvarus ar dokumentų vadybininkus vienijančių nevyriausybinių organizacijų. Tačiau Europos Sąjungos (ES) institucijų iniciatyva įsteigtų darinių, kurie vienytų archyvų institucijų veiklą visos ES mastu, nėra daug. Dažnai girdimi Dokumentų gyvavimo ciklo valdymo forumo, Europos nacionalinių archyvarų tarybos, Europos archyvų grupės pavadinimai. Šios institucijos yra vienos iš svarbiausių formuojant archyvų institucijų veiklos prioritetus, bendrą jų nuomonę įvairiais archyvų veiklos klausimais ir plėtojant archyvų institucijų bendradarbiavimą ES. Todėl svarbu nustatyti esmines šių organizacijų vykdomas funkcijas ir spren­džiamus dokumentų ir archyvų valdymo srities klausimus, taip pat įvertinti Lietuvos archyvų institucijų dalyvavimo tokių organizacijų veikloje aprėptis. Tai svarbu, nes bendresniam Lietuvos archyvų institucijų veiklos konteksto ir archyvaro vaidmens supratimui dėmesio Lietuvoje vis dar stinga. Straips­nyje, remiantis minėtų trijų organizacijų susitikimų dokumentais ir kitais šaltiniais, analizuojama jų veikla ir sprendžiami dokumentų bei archyvų valdymo srities klausimai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.