Garsinės knygos kompaktinėse plokštelėse Lietuvoje
Straipsniai
Arūnas Gudinavičius
Vilniaus universitetas
http://orcid.org/0000-0002-2643-5171
Laima Naktinytė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v57i0.1485
PDF

Reikšminiai žodžiai

garsinė knyga
kompaktinė plokštelė
leidyba

Kaip cituoti

GudinavičiusA. ir NaktinytėL. (2011) „Garsinės knygos kompaktinėse plokštelėse Lietuvoje“, Knygotyra, 570, p. 153-171. doi: 10.15388/kn.v57i0.1485.

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: arunas.gudinavicius@gmail.com; laima_naktinyte@yahoo.com


Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos leidėjų 2000–2009 metais išleistos garsinės knygos kompaktinėse plokštelėse. Apibrėžiama garsinės knygos sąvoka, klasifikavimo kriterijai. Tiriamas garsinių knygų leidybos mastas, išskirti tokių knygų raidos etapai, stambiausi leidėjai. Remiantis apibrėžtais klasifikacijos kriterijais analizuojamas Lietuvoje išleistų garsinių knygų kompaktinėse plokštelėse repertuaras. Konstatuojama dabartinė garsinių knygų leidybos situacija, prognozuojamos ateities perspektyvos.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.