Meilės skaitymui diskurso sklaida Europoje nuo XVIII a. iki XX a.
Straipsniai
Ilkka Mäkinen
University of Tampere, Finland
Publikuota 2020-01-13
https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.38
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

skaitymo istorija
meilė skaitymui
skaitymo diskursas
skaitymo motyvacija
kultūros istorija
Europa

Kaip cituoti

Mäkinen I. (2020). Meilės skaitymui diskurso sklaida Europoje nuo XVIII a. iki XX a. Knygotyra, 73, 203-229. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.38

Santrauka

Kai XVIII a. skaitymas tapo vis įprastesniu užsiėmimu tarp vis didėjančios daugumos europiečių, kartu virsdamas ir vis labiau socialiai akivaizdesniu kultūriniu fenomenu, atsirado poreikis kurti konceptus ir lingvistinius terminus, skirtus naujoms skaitymo rūšims apibūdinti. Naujosios skaitančiųjų masės, atrodo, užuot turėjusios racionalų skaitymo tikslą, skaitė dėl paties skaitymo. Todėl imta aiškinti, kad jų elgesio priežastis yra meilė skaitymui. Kalbėjimas apie žmonių meilę skaitymui tapo pasikartojančia skaitymo diskurso ypatybe, savaime tam tikru subdiskursu, diskursu apie meilę skaitymui. Šio diskurso atsiradimo vieta galėjo būti XVII a. Prancūzija, iš kurios tai pasklido į kitas šalis ir kalbų teritorijas. Diskurso amžininkai manė, kad skaitymo manija yra užkrečiama, ir tikėjosi, baiminosi ar vylėsi, kad kažkas panašaus gali atsirasti ir jų šalyse. Tai sukėlė diskusijas ir paskatino kūrimą bei vartoseną žodžių ir frazių, priskirtinų skaitymo meilės diskursui; net šie žodžiai ar frazės, skirti kalbėti apie skaitymą, kirto lingvistines, politines ir socialines sienas. Diskurso atsiradimą, plėtimąsi ir sklaidą galima sekti ieškant tipinių žodžių bei frazių, kurie patvirtintų diskurso egzistavimą. Šio tyrimo duomenys buvo gauti naudojantis Google Books Ngram Viewer įrankiu ir ieškant knygų bei dienraščių nacionalinėse tekstų duomenų bazėse. Taip pat buvo sukurtas žemėlapis, rodantis geografinę šio diskurso sklaidą Europoje iki XX a. Aptartos istorinės diskurso sklaidos aplinkybės, metodologinės problemos, apibrėžti ateities tyrimų tikslai.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.