REKLAMOS IR KNYGŲ VERSLO SĄVEIKA
Straipsniai
ALINA VAIŠVILIENĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v53i0.7811
PDF

Reikšminiai žodžiai

reklama
knygų leidyba
rinkodaros komunikacija
leidybos rinkodara
knygų rinka
knygų verslas
leidykla

Kaip cituoti

VAIŠVILIENĖ A. (2015). REKLAMOS IR KNYGŲ VERSLO SĄVEIKA. Knygotyra, 53, 165-184. https://doi.org/10.15388/kn.v53i0.7811

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: alina.vaisviliene@kf.vu.lt

Straipsnyje vertinama reklamos ir knygų verslo sąveika: analizuojamas požiūris į reklamą leidybos moksliniuose tyrimuose ir praktinėje veikloje, nagrinėjami rinkos bruožai, formuojantys knygų reklamos komunikaciją, tiriamas knygų reklamos poveikis sociokultūriniu lygmeniu, aptariama reklamos situacija kitose šalyse. Analizuojant įvairių šalių knygų reklamos praktiką, nustatyta, kad reklama knygų rinkoje yra bestselerių ir prekių ženklų kūrimo priemonė; nors knygos gyvavimo ciklas trumpas, reklama pasitelkiama formuoti ilgalaikį rinkos atsaką. Didelis reklamos triukšmas, plati ir išsklaidyta auditorija, konkurencija su plataus vartojimo prekių reklamomis sumenkina reklamos reikšmę ir įtaką knygos gyvavimui – dažnai ji yra suvokiama pasyviai ar lieka nepastebėta. Analizuojant knygų rinkos informavimo sistemą, nustatyta nepriklausomo knygos vertinimo svarba. Tiriant reklamos ir knygų verslo sąveiką išaiškėjo, kad reklamos veiklos sandara ir poveikis priklauso nuo knygų rinkos savybių, tačiau kartu reklama veikia ir keičia knygų verslą, formuodama naujus procesus ir reiškinius už reklamos veiklos ribų, ji turi įtakos knygų paklausai, prekių įvairovei, leidybos verslo organizavimui ir kt.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.