MARTYNO JANKAUS LEIDYBINĖ VEIKLA IR VAIDMUO KULTŪRINIAME IR POLITINIAME SĄJŪDYJE
Straipsniai
DOMAS KAUNAS
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7864
PDF

Reikšminiai žodžiai

tautinis atgimimas
lietuvių spaudos draudimas
knygos istoriografija
knygos istorijos šaltiniai
spaudos medijos
spausdinimas
leidyba
prekyba
periodika

Auszra“
Varpas“
Martynas Jankus
Mažoji Lietuva
Bitėnai
Klaipėda
Ragainė
Šilutė
Tilžė

Kaip cituoti

KAUNAS D. (2015). MARTYNO JANKAUS LEIDYBINĖ VEIKLA IR VAIDMUO KULTŪRINIAME IR POLITINIAME SĄJŪDYJE. Knygotyra, 52, 7-37. https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7864

Santrauka

Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva
El. paštas: domas.kaunas@kf.vu.lt

Martynas Jankus (1858–1946) – istorinė asmenybė. Jo įvaizdis ir aktualumas laiko tėkmėje kinta mažai. Dar M. Jankui esant gyvam buvo sukurtas jo mitas, kurti ir statyti monumentai, jo vardu vadintos gatvės ir organizacijos. M. Jankus daro didelį poveikį nūdienai, nes jo interesai atitiko ir dabar atitinka gyvybiškus lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės interesus. Svarbus jo vaidmuo lietuvių spaudos istorijoje.
M. Jankaus daugiafunkcė spaudos leidybos, gamybos ir prekybos įmonė 1889−1923 m. veikė Prūsijos valdomoje Mažojoje Lietuvoje, tačiau daugiausia buvo orientuota į caro valdžios draudžiamos Didžiosios Lietuvos lietuviškos spaudos lotynišku raidynu leidimą, gamybą ir nelegalų gabenimą į Rusijos imperiją. Iš viso joje pasirodė apie 400 knygų ir 27 periodiniai leidiniai lietuvių, vokiečių, lenkų ir baltarusių kalbomis. M. Jankaus veikloje vyravo du prioritetai: komercinis ir idėjinis. Pirmasis užtikrino įmonės ir šeimos egzistavimą, antrasis leido įgyvendinti dvasinius, šviečiamuosius ir politinius siekius. M. Jankaus laimėjimu laikytinas spaudos darbo produktyvumas ir leidinių įvairovė, jų pasaulietiškumas ir polemiškumas. Šią lietuvių spaudos naujovę formavo M. Jankaus orientacija į bręstantį tautinį sąjūdį ir bendradarbiavimą su didžiąja tautos dalimi, į XIX–XX amžiaus sąvartoje veržliai kylančias socialines ir politines jėgas. Lietuvių spaudos istorijon M. Jankus patenka dėl inovacijų (satyrinio, dienraštinio, vakarinio periodinio leidinio bandymų), spaudos ryšių plėtros tarp lietuvių ir kaimyninių šalių tautinių ir revoliucinių sąjūdžių. M. Jankaus įmonėje poligrafininko kvalifikaciją įgijo nemaža lietuvių jaunuolių. Kai kurie jų po 1904 m. panaikinto lietuviškos spaudos draudimo tapo Didžiosios Lietuvos spaudos verslo pradininkais ir profesionalais. Dabarties laikais nuolat didėja M. Jankaus spaudos paveldo vertė. Beveik visos jo spausdintos knygos, brošiūros, periodiniai ir smulkieji leidiniai priskiriami retenybių kategorijai. Šio spaudos paveldo paieška ir atradimai tęsiasi, todėl mes vis dar nežinome tikslaus M. Jankaus leidinių skaičiaus.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.