KRISTIJONO DONELAIČIO „METŲ“ ĮTAKA SIMONO DAUKANTO KALBAI
Straipsniai
ROMA BONČKUTĖ
Publikuota 2015-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v64i0.8223
PDF

Reikšminiai žodžiai

Kristijonas Donelaitis
Simonas Daukantas
autografas
leksika
sintaksė
ritmas
teksto poetika
tekstas
intertekstas
kūryba

Kaip cituoti

BONČKUTĖ R. (2015). KRISTIJONO DONELAIČIO „METŲ“ ĮTAKA SIMONO DAUKANTO KALBAI. Knygotyra, 64, 222-245. https://doi.org/10.15388/kn.v64i0.8223

Santrauka

Klaipėdos universiteto Literatūros katedra
Herkaus Manto 84, LT-92294 Klaipėda, Lietuva
El. paštas: roma.bonckute@ku.lt

Straipsnyje analizuojamas iki šiol tyrėjų neaptartas Simono Daukanto rankraštis „Donelejtisa poratuj kolejno“. Jame yra apie 200 žodžių iš Kristijono Donelaičio „Metų“. Straipsnyje iškeliama hipotezė, kad „Metai“ yra svarbiausias S. Daukanto kūrybos prototekstas lietuvių kalba. Pirmiausia aptariama rankraščio istorija, datavimas, paskui analizuojami S. Daukanto istorinių darbų tekstai, atskleidžiant ryšį su Metų tekstu. Ištyrus K. Donelaičio Metų poveikį S. Daukanto kalbai, nustatyta, kad jis iš pirmtako teksto perėmė leksiką, jos pagrindu kūrė naujadarus; gausiai vartojo donelaitiškas antrinio predikatyvo defektines konstrukcijas. K. Donelaičio hegzametras darė įtaką istoriko sakinio ritminei intonacinei struktūrai. Metai lėmė meninių priemonių pobūdį istoriniuose veikaluose, tad S. Daukantas, veikiamas poemos, kūrė istorinio teksto retoriką.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.