„Socialistinio humanizmo“ literatūra: užuojauta kaip ideologinės manipuliacijos atmaina
Straipsniai
Rita Tūtlytė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-26
https://doi.org/10.15388/Litera.0.0.11876
PDF

Reikšminiai žodžiai

XX amžiaus lietuvių literatūra, „socialistinis humanizmas“, Mykolas Sluckis, luošojo figūra, užuojauta, manipuliacija, retorinės operacijos

Kaip cituoti

Tūtlytė R. (2018) „,Socialistinio humanizmo‘ literatūra: užuojauta kaip ideologinės manipuliacijos atmaina“, Literatūra, 59(1), p. 87-101. doi: 10.15388/Litera.0.0.11876.

Santrauka

[straipsnis lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnio dėmesio centre – Mykolo Sluckio romanas Laiptai į dangų (1963). Romano pagrindu tikrinama sovietinėje Lietuvoje politinio atlydžio laiku susiformavusi idėja apie „socializmą žmogišku veidu“, „socialistinį humanizmą“. Keliamas klausimas, kokiomis intencijomis „socializmo žmogišku veidu“ periodu vaizduojamas luošasis. Siekiama tekstą dekonstruoti – stebėti, kaip ideologija išsiskleidžia diskurse, kokius prieštaringumus atveria. Tiriama, kaip luošojo figūra lemia kūrinio siužetą, manipuliacijas personažų charakteristikomis, opozicijomis, kitais įtaigavimo būdais. Taip pat stebima, kaip šiuo atveju veikia literatūros tradicija. Kūriniui skaityti svarbus jo sociokultūrinis kontekstas, „socialistinio realizmo“ ir „socialistinio humanizmo“ sampratos išsklaida, teksto retorinės operacijos.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.