T. 59 Nr. 1 (2017): Literature

T. 59 Nr. 1 (2017)

Literatūra
Literature
Publikuota 2018-10-26

Straipsniai

Dainius Razauskas
Medis – mergina, nuotaka. Dendromitologinė apybraiža
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 168
7-22
PDF
Gediminas Mikelaitis
Stasio Ylos kultūrinė antropologija: nužmogėjimo ir prisikėlimo paradigmos
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 145
23-32
PDF
Dalia Čiočytė
Polemika su metafiziniu adresatu šiuolaikinėje lietuvių eseistikoje
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136
33-44
PDF
Dalia Jakaitė
Veidas ir transcendencija šiuolaikinėje lietuvių poezijoje (teologinės ir filosofinės etikos akiratis)
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205
45-67
PDF
Asta Gustaitienė
Gendručio Morkūno „Grįžimo istorija“ literatūros teologijos požiūriu
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 573
68-86
PDF
Rita Tūtlytė
„Socialistinio humanizmo“ literatūra: užuojauta kaip ideologinės manipuliacijos atmaina
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 139
87-101
PDF
Marijus Šidlauskas
Absurdo idėjos transformacijos mirusio Dievo pasaulyje
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 365
102-112
PDF
Neringa Klišienė
Didaskaliniai epizodai Juozo Erlicko ir Herkaus Kunčiaus dramaturgijoje
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 131
113-128
PDF

Mokslo šaltiniai

Donatas Sauka
Stodamas į aukštąją mokyklą... (Parengė Saulė Matulevičienė)
Santraukos peržiūros 349 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 160
129-145
PDF

Recenzijos

Eleonora Buožytė
Dvi religijos, dvi tiesos, du laiškai
Santraukos peržiūros 347 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 157
146-151
PDF

Kronika

Informacija autoriams
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
162-167
PDF
Saulė Matulevičienė
2016–2017 metų kronika
Santraukos peržiūros 271 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 135
152-161
PDF