Anagnorisė Aristotelio Poetikoje:definicijos ir klasifikacijos problemos
Straipsniai
Jovita Dikmonienė
Vilnius University, Lithuania
Publikuota 2019-12-20
https://doi.org/10.15388/Litera.2019.3.3
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

anagnorisė
Aristotelis
Poetika
tragedija
komedija

Kaip cituoti

Dikmonienė J. (2019) „Anagnorisė Aristotelio Poetikoje:definicijos ir klasifikacijos problemos“, Literatūra, 61(3), p. 32-41. doi: 10.15388/Litera.2019.3.3.

Santrauka

Straipsnyje analizuojamos Aristotelio Poetikoje apibrėžto termino „anagnorisė“ (ἀναγνώρισις) reikšmės ir klasifikacijos problemos. Dėmesys kreipiamas į tai, kaip anagnorisė buvo suprantama ir interpretuojama klasikinės filologijos specialistų: lyginami skirtingi tų pačių anagnorisės rūšių vertimai, jų interpretacijos. Ieškoma atsakymo į klausimus, kodėl vieni vertėjai išskiria penkias, kiti – šešias anagnorisės rūšis; ką turėjo omenyje Aristotelis, išskirdamas anagnorisės rūšį, kurią pavadino „paties poeto sugalvoti atpažinimai“ (Arist. Poet. XVI, 1454b 30–31), kai žinoma, kad visus atpažinimus dramose kūrė patys poetai. Taip pat siekiama atsakyti į klausimą, ar tarp tragedijos personažų vyksta anagnorisė, kylanti iš klaidingo silogizmo, ar žiūrovai iš pradžių personažų neatpažįsta ir vėliau atpažįsta juos teisingai. Daroma išvada, kad Aristotelis išskyrė šešias anagnorisės rūšis, turėdamas omenyje, kad anagnorisė tarp personažų vyksta, kad klasifikacija Aristotelio Poetikoje sudaryta remiantis meniškumo ir anagnorisės panaudojimo dramose originalumo principu.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.