Loci kaip pajuokos objektas: tarp Cicerono retorikos teorijos ir praktikos
Straipsniai
Audronė Kučinskienė
Vilniaus universitetas
Publikuota 2022-12-30
https://doi.org/10.15388/Litera.2022.64.3.5
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Cicero
rhetorical theory
topoi
loci
Verrine speeches
Orator
irony Ciceronas
retorikos teorija
topoi
loci
Verinės
Oratorius
ironija

Kaip cituoti

Kučinskienė, A. (tran.) (2022) “Loci kaip pajuokos objektas: tarp Cicerono retorikos teorijos ir praktikos”, Literatūra, 64(3), pp. 54–65. doi:10.15388/Litera.2022.64.3.5.

Santrauka

Neabejotina, kad bendrosios vietos, vadinamos topoi arba loci, buvo labai svarbios antikinės retorikos teorijoje ir praktikoje. Jomis buvo grindžiama viena iš penkių retorikos dalių – invencija, išdėstyta retorikos traktatuose: Retorika Herenijui, Cicerono Apie medžiagos suradimąTopika ir kt. Tinkamas loci naudojimas leido oratoriui plėtoti argumentus norima kryptimi, o kartais tapdavo svarbiausiu retorinės strategijos įrankiu. Veikale Oratorius Ciceronas teigia, kad tobulas oratorius privalo būti puikiai susipažinęs su bendrosiomis vietomis – gebėti kritiškai jas vertinti ir manipuliuoti jomis pagal poreikį.
Straipsnyje, remiantis Cicerono kalbų prieš Verį pavyzdžiais, nagrinėjama, kaip oratorius nuspėja, kokiomis bendrosiomis vietomis gali pasinaudoti jo priešininkas, ir, užbėgdamas už akių, parodo jas nepalankioje šviesoje. Dar daugiau – kritikuodamas ir išjuokdamas priešininko loci, oratorius sumenkina jų veiksmingumą ir taip sustiprina savo argumentus. Kartais, kaip Antrojo posėdžio prieš Verį penktojoje knygoje Apie bausmes (Verr. 2.5), tai tampa svarbiausia kalbos strategija ir atitinka Oratoriuje numatytus loci panaudojimo būdus (Or. 49).

PDF
HTML