Romantizmas ir valstybininko idėja
Straipsniai
Alvydas Jokubaitis
Vilniaus universitetas
Linas Jokubaitis
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Publikuota 2018-10-08
https://doi.org/10.15388/Polit.2018.1.11662
PDF

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Jokubaitis A., & Jokubaitis L. (2018). Romantizmas ir valstybininko idėja. Politologija, 89(1), 3-22. https://doi.org/10.15388/Polit.2018.1.11662

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnio tikslas – atskleisti romantizmo ir valstybininko idėjos santykių dvilypumą. Vienu atžvilgiu romantizmas yra valstybininko idėją iš politinio mąstymo šalinantis veiksnys. Tai atskleidžia Carlo Schmitto Politische Romantik koncepcija, kurios branduolį sudaro su politika nesuderinamo romantiško subjektyvizmo idėja. Kitu atžvilgiu romantizmas yra pagrindinis tautinę valstybę suformavęs veiksnys. Šią valstybę ginantis valstybininkas neįsivaizduojamas be romantiško tautos mito. Vidurio ir Rytų Europos tautų istorija rodo Schmitto požiūrio į romantizmą vienpusiškumą. Šis autorius pernelyg akcentuoja pirmąjį romantizmo veiksnį, užmiršdamas apie antrąjį. Vidurio ir Rytų Europos valstybių politinė istorija rodo, kad romantizmas ne tik šalina valstybę ir valstybininko sampratą, bet ir yra daugiausia prie politinio tautos mito kūrimo prisidėjęs veiksnys.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.