Politinė Stasio Šalkauskio kultūros filosofijos prasmė
Straipsniai
Alvydas Jokubaitis
Vilniaus universitetas
Linas Jokubaitis
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Publikuota 2020-12-28
https://doi.org/10.15388/Polit.2020.100.1
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

Šalkauskis
kultūros filosofija
tautinė valstybė
demokratija

Kaip cituoti

Jokubaitis A., & Jokubaitis L. (2020). Politinė Stasio Šalkauskio kultūros filosofijos prasmė. Politologija, 100(4), 8-33. https://doi.org/10.15388/Polit.2020.100.1

Santrauka

Šalkauskio kultūros filosofija yra politinės filosofijos variantas. Remiantis filosofijos ir demokratijos santykių aiškinimo tipologija, siekiama įrodyti, kad Šalkauskio kultūros filosofija apima ne vieną, o kelias skirtingas filosofijos ir demokratijos santykio aiškinimo perspektyvas. Šio autoriaus darbai analizuojami klasikinės ir moderniosios politinės filosofijos idėjų tipologijos kontekste. Tai leidžia parodyti Šalkauskio kultūros filosofijos aktualumą dabartinėms diskusijoms apie demokratiją ir naujai pažvelgti į jos politinę prasmę. Didžiausia įtampa yra tarp Šalkauskio kultūros filosofijos ir politinio liberalizmo koncepcijos. Šalkauskio kultūros filosofijos ir nūdienės politinės filosofijos raidos sugretinimas rodo, kad demokratija vystosi atsiribojimo nuo jo kultūros filosofijos kryptimi.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.