Reikšmingų įvykių poveikis viešosios politikos ir institucijų kaitai: tyrimų darbotvarkė
Straipsniai
Inga Patkauskaitė-Tiuchtienė
Vilnius University Institute of International Relations and Political Science
Rasa Bortkevičiūtė
VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
Vitalis Nakrošis
VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
Ramūnas Vilpišauskas
VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
Publikuota 2022-05-09
https://doi.org/10.15388/Polit.2022.105.1
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

krizė
fokusuojantis įvykis
reikšmingas įvykis
viešosios politikos pokyčiai
instituciniai pokyčiai
Lietuva

Kaip cituoti

Patkauskaitė-Tiuchtienė I., Bortkevičiūtė R., Nakrošis V., & Vilpišauskas R. (2022). Reikšmingų įvykių poveikis viešosios politikos ir institucijų kaitai: tyrimų darbotvarkė. Politologija, 105(1), 8-52. https://doi.org/10.15388/Polit.2022.105.1

Santrauka

Pastaruoju laikotarpiu susiduriama su vis labiau augančiu reikšmingų įvykių skaičiumi. Tokio pobūdžio įvykiai apima stichines, antropogenines nelaimes ir sąmoningus priešiškai nusiteikusių veikėjų veiksmus bei neretai pasižymi sektoriaus, valdymo srities ar valstybės ribas viršijančiu poveikiu. Nepaisant to, išvados apie šių įvykių poveikį viešajai politikai, valdymui ir institucijoms – nevienareikšmiškos. Šis straipsnis svariai papildo esamas akademines diskusijas, siūlydamas reikšmingų įvykių tyrimų darbotvarkę. Joje pateikiama tokio pobūdžio įvykių klasifikacija pagal jų charakteristikas, kuri empiriškai patikrinama remiantis naujai sudarytu duomenų rinkiniu apie 2004–2020 m. laikotarpiu Lietuvoje vykusius reikšmingus įvykius. Darbotvarkėje taip pat nubrėžiamos pagrindinės kryptys išsamiai priežastinių mechanizmų analizei, atskleisiančiai reikšmingų įvykių poveikį viešosios politikos, valdymo ir instituciniams pokyčiams. Straipsnio išvadose ir diskusijoje išskiriamos tolesnei disciplinos raidai bei sprendimų priėmėjams reikšmingos tyrimų kryptys. Jų įgyvendinimas leistų paaiškinti politinius procesus, kurių metu atsakas į reikšmingus įvykius tampa viešosios politikos, valdymo ir instituciniais pokyčiais, darančiais poveikį gerovės valstybės institucijoms ir visuomenės atsparumui.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.