LETUVOS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ VADOVŲ KAITA IR POLITIZACIJA
Straipsniai
Irena Bogušinskaitė
Vitalis Nakrošis
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3638
PDF

Kaip cituoti

Bogušinskaitė I., & Nakrošis V. (2014). LETUVOS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ VADOVŲ KAITA IR POLITIZACIJA. Politologija, 74(2), 38-67. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3638

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjama Lietuvos Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vadovų kaita ir politizacija 1990–2012 m. Nors de jure ir de facto vadovų politizacija šioje įstaigų grupėje nėra didelė, ji skiriasi – priklauso nuo atitinkamų laikotarpių ir įstaigų tipų. Mažėjant struktūrinei agentūrų vadovų pareigybių politizacijai, Lietuvoje didėjo faktinė vadovų politizacija ir atvirkščiai. Dėl jų pareigybių specifikos Vyriausybės įstaigų, kurios institucinėje sandaroje veikia arčiau Vyriausybės centro, vadovai la­biau politizuoti nei įstaigų prie ministerijų vadovai. Straipsnyje teigiama, kad šių agentūrų vadovų kaitą geriausiai paaiškina esminiai valdančiosios daugumos ir Lietuvos Vyriausybių pokyčiai, o politizaciją – politinių partijų valdymo trukmė ir jų tinklai, taip pat politinis valdymo sričių jautrumas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.