LIETUVOS VIEŠOJO SEKTORIAUS ORGANIZACIJŲ VADOVŲ KAITA IR POLITIZACIJA
Straipsniai
Vitalis Nakrošis
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3639
PDF

Kaip cituoti

Nakrošis V. (2014). LIETUVOS VIEŠOJO SEKTORIAUS ORGANIZACIJŲ VADOVŲ KAITA IR POLITIZACIJA. Politologija, 74(2), 3-37. https://doi.org/10.15388/Polit.2014.2.3639

Santrauka

Šiame įvadiniame straipsnyje pristatomi specialiojo „Politologijos“ numerio tiriamieji klausimai ir turinys, taip pat pateikiamas bendras analizės pagrindas, kurį taikant nagrinėjama, kokie veiksniai gali paaiškinti vado­vų kaitą ir politizaciją skirtingose Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų (agentūrų, valstybės valdomų įmonių, asmens sveikatos priežiūros ir švieti­mo įstaigų) grupėse. Palyginus visų straipsnių rezultatus nustatyta, kad vie­šojo sektoriaus organizacijų vadovų kaitą geriausiai paaiškina valdančiosios daugumos ir vyriausybių pokyčiai, o politizaciją – politinių partijų dalyva­vimas valdžioje, jų tinklai ir politikų įsitikinimai. Tačiau asmens sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigų grupėse, kurioms būdinga didesnė politizacija, yra statistinis ryšys tarp vadovų stabilumo ir politizacijos. Valstybės tarnybos reglamentavimo bei teisinių nuostatų įgyvendinimo užtikrinimo veiksnys nėra labai reikšmingas – tai daro įtaką tik ribotam įstaigų prie ministerijų vadovų skaičiui. Pagaliau aiškinant politizacijos skirtumus gana svarbūs yra tokie viešojo administravimo veiksniai kaip politinis valdymo sričių jautru­mas ir finansiniai organizacijų ištekliai.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.