Sąmonės ir kūno santykio problema ir libertarinė valios laisvė
-
Jonas Dagys
Publikuota 2008-03-19
https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.P.10481
PDF

Reikšminiai žodžiai

sąmonės ir kūno santykis
valios laisvė
fizikalizmas
psichofizinis kauzalumas

Kaip cituoti

Dagys J. (2008). Sąmonės ir kūno santykio problema ir libertarinė valios laisvė. Problemos, 55-62. https://doi.org/10.15388/Problemos.2008.P.10481

Santrauka

Straipsnyje tiriamas dviejų metafizinių problemų – sąmonės ir kūno santykio bei valios laisvės – santykis fizikalizmo požiūriu. Teigiama, kad valios laisvė yra specifinis sąmonės ir kūno santykio problemos atvejis, o būtent klausimas, kaip psichiniai įvykiai gali turėti fizinių padarinių. Fizikalizmas nereikalauja būti eliminatyvistu visų mentalinių reiškinių atžvilgiu, nes reduktyvizmas arba epifenomenalizmas neprieštarauja kauzaliniam fizinio pasaulio uždarumui. Tačiau nei epifenomenalistinė, nei reduktyvistinė strategija nėra suderinama su valios laisvės realumu. Jei taip, tai galima daryti ir bendresnę išvadą – fizinis determinizmas ir fatalizmas neišsemia libertarizmui priešingų pozicijų ir todėl pirmųjų paneigimas nepakankamas pastarosios teisingumui įrodyti.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.