T. 101 (2022): Problemos

T. 101 (2022)

Problemos
Publikuota 2022-04-26

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 1198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 296
1-7
PDF

Straipsniai

Miguel López-Astorga
Wasono atrankos užduotis ir dalykų padėties aprašu grįsta semantika
Santraukos peržiūros 1205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 366 | Straipsnio (HTML) peržiūros 32
Thomas Byrne
Husserlis apie beasmenius teiginius
Santraukos peržiūros 1324 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 417 | Straipsnio (HTML) peržiūros 43
Jonas Dagys | Haroldas Giedra | Živilė Pabijutaitė
Išvedimai tarp Buridano modalinių teiginių
Santraukos peržiūros 1183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336 | Straipsnio (HTML) peržiūros 56
Adas Diržys
Sąmonės apibrėžimų formulavimas metodologiniu realizmo pagrindu
Santraukos peržiūros 1145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 320 | Straipsnio (HTML) peržiūros 37
Monika Morkūnaitė
Apie priekaištą dėl nerelevantiškumo D. Lewiso modaliniam realizmui
Santraukos peržiūros 2172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 584 | Straipsnio (HTML) peržiūros 228
Efe Basturk
Arendtiška Antigonės interpretacija: teisumu grįsta tironija
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 311 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Linartas Tuomas
Akseleracijos ekstazė: kapitalo problema Nicko Lando filosofijoje
Santraukos peržiūros 1517 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 377 | Straipsnio (HTML) peržiūros 87
Gita Leitlande
Autentiška egzistencija: fenomenologijos ir stoicizmo ryšys
Santraukos peržiūros 1127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 308 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Justinas Grigas
Nerimas ir baimė kaip kasdienybės nuotaikos Heideggerio Būtyje ir laike
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 357 | Straipsnio (HTML) peržiūros 36
Rytis Juodeika
Valerijaus Podorogos mimesis samprata: jusliniai teksto suvokimo aspektai
Santraukos peržiūros 1113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 279 | Straipsnio (HTML) peržiūros 61

Recenzijos

Dalius Jonkus
Kaip suprasti skausmą?
Santraukos peržiūros 136 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39
Audronė Žukauskaitė
Klaidinantis Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari knygos Kas yra filosofija? vertimas
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 321 | Straipsnio (HTML) peržiūros 165

Vertimai

Kristijona Čerapaitė
Gottfried Wilhelm Leibniz. Apie pirmosios filosofijos tobulinimą ir substancijos sąvoką
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 324 | Straipsnio (HTML) peržiūros 30

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 1078 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
148-152
PDF