T. 101 (2022): Problemos

T. 101 (2022)

Problemos
Publikuota 2022-04-26

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 131
1-7
PDF

Straipsniai

Miguel López-Astorga
Wasono atrankos užduotis ir dalykų padėties aprašu grįsta semantika
Santraukos peržiūros 125 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 165 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13
Thomas Byrne
Husserlis apie beasmenius teiginius
Santraukos peržiūros 235 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 215 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Jonas Dagys | Haroldas Giedra | Živilė Pabijutaitė
Išvedimai tarp Buridano modalinių teiginių
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 142 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Adas Diržys
Sąmonės apibrėžimų formulavimas metodologiniu realizmo pagrindu
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Monika Morkūnaitė
Apie priekaištą dėl nerelevantiškumo D. Lewiso modaliniam realizmui
Santraukos peržiūros 666 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 289 | Straipsnio (HTML) peržiūros 110
Efe Basturk
Arendtiška Antigonės interpretacija: teisumu grįsta tironija
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 118 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Linartas Tuomas
Akseleracijos ekstazė: kapitalo problema Nicko Lando filosofijoje
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 146 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Gita Leitlande
Autentiška egzistencija: fenomenologijos ir stoicizmo ryšys
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Justinas Grigas
Nerimas ir baimė kaip kasdienybės nuotaikos Heideggerio Būtyje ir laike
Santraukos peržiūros 76 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Rytis Juodeika
Valerijaus Podorogos mimesis samprata: jusliniai teksto suvokimo aspektai
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106 | Straipsnio (HTML) peržiūros 38

Recenzijos

Dalius Jonkus
Kaip suprasti skausmą?
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 129 | Straipsnio (HTML) peržiūros 15
Audronė Žukauskaitė
Klaidinantis Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari knygos Kas yra filosofija? vertimas
Santraukos peržiūros 83 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 139 | Straipsnio (HTML) peržiūros 141

Vertimai

Kristijona Čerapaitė
Gottfried Wilhelm Leibniz. Apie pirmosios filosofijos tobulinimą ir substancijos sąvoką
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 152 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 43 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103
148-152
PDF