VERTYBIŲ IR VERTINIMO PROBLEMA HEIDEGGERIO FILOSOFIJOJE
Praktinė filosofija
Dalius Jonkus
Publikuota 2017-03-27
https://doi.org/10.15388/Problemos.2017.91.10503
PDF

Reikšminiai žodžiai

aksiologija
vertybė
tinkamumas
neokantinė filosofija
Heidegger

Kaip cituoti

Jonkus D. (2017). VERTYBIŲ IR VERTINIMO PROBLEMA HEIDEGGERIO FILOSOFIJOJE. Problemos, 91(91), 87-98. https://doi.org/10.15388/Problemos.2017.91.10503

Santrauka

Straipsnyje analizuojama vertybių ir vertinimo samprata Heideggerio filosofijoje. Straipsnio tikslas parodyti, kad vertybių kritika Heideggerio filosofijoje nepaneigia aksiologijos galimybės. Heideggeris kritikuoja neokantinę vertybių sampratą, nes siekia atsiriboti nuo objektyvistinės vertybių filosofijos. Vertybes Heideggeris supranta ne kaip pasaulio transcendenciją, bet kaip gyvenamo pasaulio reikšmingumą. Jis pasinaudojo Husserlio kategorinės intuicijos ir Emilio Lasko idėjomis apie objekto formos ir jo suvokimo intencionalų sąryšį. Tai objekto reikšmės ir į ją nukreipto veiksmo koreliacija, kurią Heideggeris interpretuoja kaip įrankio tinkamumą. Straipsnyje atskleidžiama, kad vertybė yra galima kaip pragmatinio pasaulio ir jame veikiančio subjekto koreliacinė struktūra. Pirma, apžvelgiama Heideggerio polemika su neokantine vertybių teorija, antra, nagrinėjama įrankio tinkamumo samprata „Būtyje ir laike“ bei Heideggerio paskaitose „Įvadas į filosofiją“.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.