Arūnas Sverdiolas ir fenomenologinė kultūros filosofija
Straipsniai
Dalius Jonkus
Vytauto Didžiojo universitetas
https://orcid.org/0000-0001-8879-878X
Publikuota 2020-12-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.Priedas.20.3
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

kultūros filosofija
fenomenologija
hermeneutika
kūryba

Kaip cituoti

Jonkus D. (2020). Arūnas Sverdiolas ir fenomenologinė kultūros filosofija. Problemos, 31-37. https://doi.org/10.15388/Problemos.Priedas.20.3

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami Arūno Sverdiolo hermeneutinės kultūros filosofijos sąryšiai su fenomenologija. Pirmiausia aptariamas kultūros ir gamtos perskyros problemiškumas, o tada analizuojama kultūrinės veiklos ir kūrybos samprata. Straipsnyje teigiama, kad kultūros filosofijoje nepakanka apmąstyti kultūrinio sukūrimo veiksmo. Sukūrimas yra pasaulio esminių išraiškos formų atradimas. Idėjos turi būti atrandamos ir tik tada jos gali būti materializuojamos ir tokiu objektyvuotu būdu perduodamos kitiems. Todėl kultūra turi būti suprantama kaip prasmės komunikacija. Kultūriniai objektai nurodo ne tik juos steigiančius veiksmus, bet ir reikalavimus, pateikiamus galimiems suvokėjams.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.