KETURIŲ ELEMENTŲ METAFIZIŠKUMAS ARISTOTELIO FIZIKOJE
Filosofijos istorija
Jonas Čiurlionis
Publikuota 2017-03-27
https://doi.org/10.15388/Problemos.2017.91.10505
PDF

Reikšminiai žodžiai

keturi elementai
Aristotelis
substancija
materija
forma

Kaip cituoti

Čiurlionis J. (2017). KETURIŲ ELEMENTŲ METAFIZIŠKUMAS ARISTOTELIO FIZIKOJE. Problemos, 91(91), 115-127. https://doi.org/10.15388/Problemos.2017.91.10505

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjama keturių elementų problema Aristotelio fizikoje. Teigiama, kad jų pagrindas yra metafizinis, nes elementai yra pirminės substancijos ir kartu – materijos apraiškos. Aristotelio filosofijoje dažniausiai kreipiamas dėmesys į formos kaip substancijos reikšmę. Parodoma, kad šalia formos svarbos fizikiniame atsiradimo ir išnykimo pasaulyje negalima ignoruoti pirminių substancijų, apibrėžiančių materialią Būtį. Atskleidžiamas pirmųjų elementų, materijos bei formos, santykio problemiškumas. Parodoma, kad elementų sistema, nors yra fizikos pagrindas, neatsiejama nuo bendros aristotelinės filosofijos. Reikšmė teikiama priešybių klausimo nagrinėjimui, parodant, kad jos sudaro esminę fizikinę pirmųjų pradų sistemą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.