T. 100 (2021): Problemos

T. 100 (2021)

Problemos
Publikuota 2021-10-15

Straipsniai

Dalius Jonkus
Sąmonės ir jos kilmės problema Vosyliaus Sezemano rankraščiuose
Santraukos peržiūros 346 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 283 | Straipsnio (HTML) peržiūros 40
Dalius Viliūnas
Užmirštieji Lietuvos romantizmo teoretikai: kun. Ignotas Dembinskis
Santraukos peržiūros 311 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 206 | Straipsnio (HTML) peržiūros 35
Simonas Baliukonis
Tikinčiųjų ir ateistų dialogas: platoniškasis modelis veikale Įstatymai
Santraukos peržiūros 656 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 401 | Straipsnio (HTML) peržiūros 34
Jonas Čiurlionis
Herakleitas ir Hipokratas: elementų paradigma
Santraukos peržiūros 330 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 206 | Straipsnio (HTML) peržiūros 35
Christos Y. Panayides
Aristotelis ir Johnstonas apie hilomorfizmą ir objektų pobūdį: A Discussion Note
Santraukos peržiūros 358 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 198 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Alvydas Jokubaitis
Immanuelis Kantas ir politikos tikrumo klausimas
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 273 | Straipsnio (HTML) peržiūros 52
Juozas Kasputis
Įsipainiojęs mokslininkas: objektyvumo problema socialiniuose tyrimuose
Santraukos peržiūros 575 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 166 | Straipsnio (HTML) peržiūros 21
Kasparas Pocius
Jacques’o Lacano pertrūkio teorija: tikrovės perspektyva
Santraukos peržiūros 362 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 244 | Straipsnio (HTML) peržiūros 48
Giorgi Tskhadaia
Nuo Habermaso iki Derrida: silpnoji sekuliaraus universalizmo forma
Santraukos peržiūros 333 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 204 | Straipsnio (HTML) peržiūros 31
Svetlana Klimova
Apie protą ir gyvenimo galią: Tolstojus prieš Spinozą: (Lev Tolstoy against Spinoza)
Santraukos peržiūros 310 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 191 | Straipsnio (HTML) peržiūros 28
Riya Manna | Rajakishore Nath
Kantiškasis moralės subjektas ir dirbtinio intelekto etika
Santraukos peržiūros 357 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 355 | Straipsnio (HTML) peržiūros 50
Vytis Silius
Alternatyva individualizmui: sąryšinio žmogaus samprata konfucinėje vaidmenų etikoje
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 182 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25
Aldis Gedutis | Vytautas Michelkevičius
Meninis tyrimas: gegužiukas svetimame lizde ar epistemologiškai pagrįsta tyrimo strategija?
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 282 | Straipsnio (HTML) peržiūros 65
Sigita Dackevičiūtė
Deleuze’o ir Guattari jutimo logika šiuolaikinio meno kontekste
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 207 | Straipsnio (HTML) peržiūros 39

Vertimai

Vosylius Sezemanas| Dalius Jonkus
Savęs pažinimas, savimonė ir objektyvacija
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 275 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 276
210-216
PDF