T. 100 (2021): Problemos

T. 100 (2021)

Problemos
Publikuota 2021-10-15

Straipsniai

Dalius Jonkus
Sąmonės ir jos kilmės problema Vosyliaus Sezemano rankraščiuose
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8
Dalius Viliūnas
Užmirštieji Lietuvos romantizmo teoretikai: kun. Ignotas Dembinskis
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 52 | Straipsnio (HTML) peržiūros 16
Simonas Baliukonis
Tikinčiųjų ir ateistų dialogas: platoniškasis modelis veikale Įstatymai
Santraukos peržiūros 376 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214 | Straipsnio (HTML) peržiūros 17
Jonas Čiurlionis
Herakleitas ir Hipokratas: elementų paradigma
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 57 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Christos Y. Panayides
Aristotelis ir Johnstonas apie hilomorfizmą ir objektų pobūdį: A Discussion Note
Santraukos peržiūros 80 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Alvydas Jokubaitis
Immanuelis Kantas ir politikos tikrumo klausimas
Santraukos peržiūros 86 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9
Juozas Kasputis
Įsipainiojęs mokslininkas: objektyvumo problema socialiniuose tyrimuose
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45 | Straipsnio (HTML) peržiūros 10
Kasparas Pocius
Jacques’o Lacano pertrūkio teorija: tikrovės perspektyva
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Giorgi Tskhadaia
Nuo Habermaso iki Derrida: silpnoji sekuliaraus universalizmo forma
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 53 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13
Svetlana Klimova
Apie protą ir gyvenimo galią: Tolstojus prieš Spinozą: (Lev Tolstoy against Spinoza)
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49 | Straipsnio (HTML) peržiūros 12
Riya Manna | Rajakishore Nath
Kantiškasis moralės subjektas ir dirbtinio intelekto etika
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89 | Straipsnio (HTML) peržiūros 18
Vytis Silius
Alternatyva individualizmui: sąryšinio žmogaus samprata konfucinėje vaidmenų etikoje
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Aldis Gedutis | Vytautas Michelkevičius
Meninis tyrimas: gegužiukas svetimame lizde ar epistemologiškai pagrįsta tyrimo strategija?
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 98 | Straipsnio (HTML) peržiūros 26
Sigita Dackevičiūtė
Deleuze’o ir Guattari jutimo logika šiuolaikinio meno kontekste
Santraukos peržiūros 69 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 46 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13

Vertimai

Vosylius Sezemanas| Dalius Jonkus
Savęs pažinimas, savimonė ir objektyvacija
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 58 | Straipsnio (HTML) peržiūros 8

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 38 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
210-216
PDF