Mokslo dėsnių normatyvumas (I): dvi normatyvumo rūšys
Mokslo filosofija ir logika
Ave Mets
Tartu universitetas
Publikuota 2018-10-22
https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.93.11751
PDF

Reikšminiai žodžiai

gamtos dėsniai, normatyvumas, eksplicitinis normatyvumas, implicitinis normatyvumas, technomokslinis pasaulėvaizdis, technologija

Kaip cituoti

Mets A. (2018). Mokslo dėsnių normatyvumas (I): dvi normatyvumo rūšys. Problemos, 93, 60-69. https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.93.11751

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Straipsnyje pristatomi pirmieji platesnio tyrimo projekto, kurio tikslas – pagrįsti mokslo dėsnių normatyvinį pobūdį, rezultatai. Įprasta teigti, kad mokslo dėsniai yra deskriptyvūs, ir priešinti juos preskriptyvioms išraiškoms – normoms. Siekdama pademonstruoti mokslo dėsnių normatyvumą, remiuosi Carloso Alchourróno ir Eugenijaus Bulygino (1971) atlikta aiškiai normatyvinių sistemų logine analize. Straipsnyje nustatomi elementai, leidžiantys apibūdinti sistemą kaip normatyvinę, ir jais remiantis analizuojamas moksle implicitiškai glūdintis normatyvumas. Taip panaikinamas pagrindas priešinti eksplicitinį ir implicitinį normatyvumą, išryškinamas jų bendrumas. Antrojoje šio tyrimo projekto dalyje (Mets 2018) detaliau aptariami šeši aspektai, teikiantys pagrindą mokslo dėsnius traktuoti kaip normatyvines išraiškas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.