Mokslo dėsnių normatyvumas (II): implicitiniai normatyvumo aspektai
Pažinimo ir mokslo filosofija
Ave Mets
University of Tartu
Publikuota 2018-10-25
https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.0.0.11994
PDF

Reikšminiai žodžiai

gamtos dėsniai, normatyvumas, implicitinis normatyvumas, techninis-mokslinis pasaulėvaizdis, technologijos

Kaip cituoti

Mets A. (2018). Mokslo dėsnių normatyvumas (II): implicitiniai normatyvumo aspektai. Problemos, 94, 49-60. https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.0.0.11994

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Straipsnyje „Mokslo dėsnių normatyvumas (I)“ buvo atskirtas implicitinis ir eksplicitinis normatyvumas ir remiantis Josephu Rouse’u buvo parodyta, kad mokslo dėsniuose glūdi tai, ką Carlosas Alchourrónas ir Eugenijus Bulyginas laiko normatyvo branduoliu. Šiame straipsnyje šis teiginys plėtojamas išskiriant šešis mokslo dėsnių implicitinio normatyvumo aspektus: (1a) bendrąjį ir (1b) specialųjį konceptualinį normatyvumą, susijusį su analitiniu mąstymu ir specialiomis mokslinėmis terminologijomis; (2a) teorinį ir (2b) materialinį episteminį normatyvumą, susijusį su matematiniu ir eksperimentiniu pasaulio apskaitomumu; (3a) siaurąjį ir (3b) platųjį praktinį normatyvumą, susijusį su technologijomis siauresne ir platesne reikšme.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.