Kasdienybė kaip klasikinės filosofijos paraštinis fenomenas
Ontologija
Nerijus Milerius
Vilniaus universitetas
Publikuota 2018-10-25
https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.0.0.11991
PDF

Reikšminiai žodžiai

kasdienybė, Talis, Platonas, Descartes

Kaip cituoti

Milerius N. (2018). Kasdienybė kaip klasikinės filosofijos paraštinis fenomenas. Problemos, 94, 9-21. https://doi.org/10.15388/Problemos.2018.0.0.11991

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje analizuojama, kaip filosofijos ir kasdienybės santykis buvo interpretuojamas klasikinės filosofijos paradigmoje. Talio ir tarnaitės istorijoje įtvirtinta perskyra tarp filosofijos ir kasdienybės perkeliama į ontologijos ir gnoseologijos diskursą. Platono olos alegorija interpretuojama kaip ontologinis, o Descartes’o teorija kaip gnoseologinis kasdienybės transcendavimo ir suspendavimo būdas. Straipsnyje argumentuojama, kad dominuojančioje klasikinėje paradigmoje kasdienybė traktuojama kaip kliūtis filosofiniam pažinimui pasiekti. Būtent todėl kasdienybę reabilituojanti šiuolaikinė filosofija siekia diversifikuoti unifikuotą kasdienybės sampratą ir parodyti, kad kasdienybė – tai įvairialypis darinys,kuriame gali koegzistuoti skirtingos kasdienybės galios.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.