MARKSISTINĖ FILOSOFIJOS ISTORIOGRAFIJA LIETUVOJE: HORIZONTALUSIS REDUKCIONIZMAS
Lietuvos filosofijos tapatybės problema
Gintaras Kabelka
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1354
PDF

Kaip cituoti

Kabelka G. (2010). MARKSISTINĖ FILOSOFIJOS ISTORIOGRAFIJA LIETUVOJE: HORIZONTALUSIS REDUKCIONIZMAS. Problemos, 78, 31-42. https://doi.org/10.15388/Problemos.2010.0.1354

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos filosofijos istoriografijos marksistinės metodologijos darbai, kuriems būdingas vadinamasis horizontalusis redukcionizmas. Eksplikuojama Lietuvos marksistinės filosofijos istoriografijos veikalų metodologinė struktūra, parodomas jiems būdingo vadinamojo aiškinimo solipsizmo
nevienodas laipsnis. Analizuojami filosofijos raidos marksistiniai vaizdiniai, teigiama, kad jie pagrįsti progreso idėja. Nagrinėjamas Eugenijaus Meškausko teorinių principų poveikis filosofijos istorijos
tyrimams Lietuvoje (Juozo Mureikos, Albino Lozuraičio darbai), kuris pasireiškia marksizmo kaip tam tikro problemų sprendimo būdo traktuote bei filosofijos dėsningo vystymosi sampratos plėtote. Apžvelgiami
paties marksizmo istorijos tyrinėjimai.
Pagrindiniai žodžiai: filosofijos istoriografija, marksizmas, horizontalusis redukcionizmas.

Marxist Historiography of Philosophy in Lithuania: Horizontal Reductionism
Gintaras Kabelka

Summary
The article analyzes the Marxist methodology of historiography of philosophy in Lithuania. The so-called interpretative solipsism is characteristic of the horizontal reductionism. It enforces the conceptual apparatus of its own theoretical position upon the subject of research, without considering whether the terms of that apparatus have something in common with the content of the subject. There are different degrees of interpretative solipsism in the Lithuanian history of philosophy. Zaksas is a priori convinced that his own theory is impeccable and that the subject of inquiry is undoubtedly fallacious and theoretically worthless. Balčius and Griška pay more attention to the description of the subject of inquiry. They rely on the materialistic, atheistic and scientist aspects of Marxism. Lozuraitis and Mureika regard Marxism as quite a reliable method of solving some theoretical problems. Their approach is akin to the methodology of the history of problems.
Keywords: historiography of philosophy, Marxism, horizontal reductionism.

sp;

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.