ROLANDAS PAVILIONIS IR LIETUVOS FILOSOFIJA
Prasmė ir tapatumas analitinėje filosofijoje
Gintaras Kabelka
Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyrius
Publikuota 2014-12-10
https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.4923
PDF

Reikšminiai žodžiai

Rolandas Pavilionis
Lietuvos filosofija
produktyvumas
citavimas
bibliometrija

Kaip cituoti

Kabelka G. (2014). ROLANDAS PAVILIONIS IR LIETUVOS FILOSOFIJA. Problemos, 39-47. https://doi.org/10.15388/Problemos.2014.0.4923

Santrauka

Straipsnis skirtas aptarti Rolando Pavilionio darbų visumą Lietuvos filosofinio diskurso kontekste taikant mokslo sociologijos prieigą. Naudojamos bibliometrijos priemonės (tekstų apimties matavimas, citavimo analizė) filosofo produktyvumui, jo kiekybiniam indėliui į Lietuvos filosofiją ir darbų recepcijai Lietuvoje nustatyti. Apžvelgiami Lietuvos filosofų bandymai interpretuoti Pavilionio filosofiją ar su ja polemizuoti, taip pat kylanti diskusija dėl šio filosofo priklausomybės analitinės filosofijos krypčiai. Konstatuojamas aptariamo filosofo darbų recepcijos Lietuvoje fragmentiškas pobūdis. Pateikiami duomenys rodo, kad Pavilionis yra vienas produktyviausių ir palyginti dažnai cituojamų Lietuvos filosofų, parašęs apie pusę kalbos filosofijos Lietuvoje tekstų.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.